Halloween party ideas 2015

Đoàn trường Đại học Cần Thơ thân mời các bạn sinh viên đăng ký tham dự “Hội nghị Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 1 năm 2016” (The 1st International Students Science Forum 2016) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 06-10 tháng 4 năm 2016.
Đây là cơ hội rất lớn cho Sinh viên chúng ta chia sẽ những suy nghĩ về vấn đề nghiên cứu khoa học, việc làm cũng như hoạt động tình nguyện và vấn đề biến đổi khí hậu trong diễn đàn này với bạn bè quốc tế.
Lưu ý: Khi đăng ký, các bạn cần gửi đính kèm 1 bài luận bằng tiếng anh không quá 10 trang (font: Times New Roman, Size: 13 pt) về 1 trong 4 vấn đề sau:
  • Sự sáng tạo và nghiên cứu khoa học trong sinh viên
  • Hoạt động tình nguyện trong sinh viên
  • Sự khởi nghiệp và việc làm trong sinh viên
  • Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 29 tháng 2 năm 2016
Thời gian báo cáo trước Hội đồng tuyển chọn của Đoàn trường ĐHCT: 8g00 ngày 04 tháng 3 năm 2016
Đoàn trường sẽ tuyển chọn 5 bạn sinh viên xuất sắc nhất để tham dự Diễn đàn này. Tất cả mọi chi phí liên quan đến thời gian tham dự Diễn đàn sẽ được hỗ trợ từ Ban tổ chức.

Theo http:// yu.ctu.edu.vn

Được tạo bởi Blogger.