Halloween party ideas 2015

Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2014-2015 trường Đại học Cần Thơ được tổ chức:
- Thời gian: 18g00 – thứ bảy ngày 09/01/2016.
- Địa điểm: Hội trường lớn – Khu II, Đại học Cần Thơ.
Lưu ý:
- Có mặt trước 15 phút để sắp xếp chỗ ngồi theo sơ đồ và hướng dẫn nhận tuyên dương.
- Đồng phục: trang phục lịch sự, đeo thẻ sinh viên.
***
Sơ đồ chỗ ngồi tải về tại đây
Danh sách chỗ ngồi được sắp xếp theo cấp khen và đơn vị: (tải về tại đây)


Theo http:// yu.ctu.edu.vn


 
Được tạo bởi Blogger.