Halloween party ideas 2015

Đoàn trường Đại học Cần Thơ xin thông báo về việc Tham dự Khai mạc chương trình tình nguyện của Đại Học SOON CHUN HYANG tại Đại học Cần Thơ đến các bạn học viên đã đăng ký các lớp học của chương trình và tình nguyện viên của chương trình.
Thời gian: Lúc 9h00, ngày 18/1/2016
Địa điểm: Hội trường 2, Khoa Công nghệ TT&TT (Khu hiệu bộ cũ).
Thành phần tham dự: 
  • Đại diện trường Đại học Cần Thơ
  •  Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
  •  Sinh viên tình nguyện của trường Soon Chun Hyang(SCH)
  • Tình nguyện viên hỗ trợ chương trình và học viên đã đăng ký tham dự các lớp học của chương trình
Thân mời tất cả các bạn là học viên đã đăng ký các lớp học của chương trình và tình nguyện viên của chương trình đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Ban Hội nhập quốc tế – Đoàn trường ĐHCT
Theo http:// yu.ctu.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.