Halloween party ideas 2015

Nhằm chuẩn bị tốt cho các chương trình sắp tới do Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang tổ chức như: chương trình "Văn nghệ, trao học bổng Tình An Giang lần IV", Xuân Tình Nguyện 2016,...
Hôm qua, vào lúc 11h40 ngày 19/01/2016 tại phòng thảo luận A LRC. Ban chấp hành (BCH) LCHSV An Giang đã tổ chức cuộc họp liên chi mở rộng lần I trong tháng 01/2016 với sự tham gia của các bạn BCH Liên chi và các bạn BCH các Chi hội trực thuộc.
BCH Liên chi đã cùng với các bạn BCH Chi hội thống nhất với nhau các nội dung cho các hoạt động sắp tới diễn ra:
  • Kiểm tra tiến độ thực hiện các phần việc cho chương trình "Văn nghệ, trao học bổng Tình An Giang lần IV".
  • Thông báo về chiến dịch "Xuân Tình Nguyện 2016".
  • Kiểm tra danh sách các hội viên Chi hội.
  • Thông báo kết quả thu gom: giấy vụn, giáo trình cũ,.. trong chương trình "Xuân Yêu Thương".
  • Và các hoạt động khác.Qua cuộc họp. BCH Liên chi mong muốn các bạn BCH Chi hội cùng hoàn thành những phần việc  đã được giao để đem đến cho các chương trình được diễn ra đạt hiệu quả tốt nhất.
Ban Thông tin & Truyền thông
Tin: Hoàng Sơn
Ảnh: Minh Tâm
Được tạo bởi Blogger.