Halloween party ideas 2015

Website Đoàn trường thông tin đến các bạn về học bổng ngắn hạn (3 tháng, không nhận bằng cấp) về nghệ thuật và văn hóa của chính phủ Indonesia năm 2016 tổ chức từ ngày 8/5/2016 đến ngày 21/8/2016.
Đối tượng đăng ký học bổng là thanh niên, sinh viên có độ tuổi từ 21 đến 30, chưa kết hôn, có năng khiếu và quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật, đất nước Indonesia và các nền văn hóa Châu Á.
Mời các bạn xem thêm các văn bản dưới đây:
Các bạn sinh viên có điều kiện phù hợp và có nhu cầu đăng ký học bổng lập hồ sơ đăng ký theo yêu cầu và nộp tại Phòng Công tác Sinh viên đến ngày 16/01/2016.
Theo http:// yu.ctu.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.