Halloween party ideas 2015

VNPT Tiền Giang tuyển nhân sự với yêu cầu như sau:
–          Nhu cầu tuyển dụng: 03
–          Tốt nghiệp loại khá điểm trung bình  từ 3.0 trở lên
–          Có kỹ năng lập trình web: PHP, Oracle, javascript, ajax, jquery
–          Có làm luận văn tốt nghiệp và có kiến thức về mô hình MVC
–          Sinh viên gửi CV và bảng điểm về địa chỉ email của Lương Minh Liêm Pha :phalml.tgg@vnpt.vn
Liên hệ trực tiếp:
Lương Minh Liêm Pha
Trung tâm CNTT – Viễn Thông Tiền Giang
Địa chỉ: Số 1, Lê Lợi, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Di động: 0949291288. Email: phalml.tgg@vnpt.vnpha.vnpt@gmail.com

Theo http:// yu.ctu.edu.vn

Được tạo bởi Blogger.