Halloween party ideas 2015

Nhằm giúp các bạn Ban chấp hành (BCH) Chi hội nắm rõ hơn thông tin cũng như là các kỹ năng về tài chính, các vấn đề trong công tác xây dựng Hội, BCH Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang đã thực hiện tập huấn cán bộ Hội cấp Liên chi vào 18h20 ngày 7/12/2015 tại phòng B-LRC và C-LRC, Trung tâm Học liệu, khu II, Đại học Cần Thơ.


Tham gia buổi tập huấn gồm đại diện BCH của 8 Chi hội trực thuộc LCHSV An Giang dưới sự hướng dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm của anh Trương Minh Tiến, Liên chi hội trưởng LCHSV An Giang; anh Nguyễn Duy Phúc, Liên chi hội phó LCHSV An Giang và chị Trần Thị Hoàng Oanh, Liên chi phó LCHSV An Giang cùng các thành viên khác trong BCH LCHSV An Giang.


Trong khoảng 2 giờ đồng hồ diễn ra buổi tập huấn, các thành viên đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm về kỹ năng công tác Hội, các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Hội. Đặc biệt là mục tài chính và viết kế hoạch được các thành viên quan tâm, chia sẻ rất nhiệt tình.Buổi tập huấn cán bộ Hội cấp Liên chi của LCHSV An Giang đã khép lại trong vui vẻ và thêm nữa là tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong BCH LCHSV An Giang và các thành viên BCH các Chi hội trực thuộc LCHSV An Giang.

Ban Thông tin & Truyền thông
Tin : Hồng Vân


Ảnh : Nhật Quang
Được tạo bởi Blogger.