Halloween party ideas 2015

Sự kiện “Khám phá tri thức CNTT” nhằm trao đổi, cập nhật thông tin, kiến thức về lĩnh vực CNTT & TT cho sinh viên, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cũng như khả năng thực hành của sinh viên để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực CNTT & TT của các doanh nghiệp. Ngoài ra, sự kiện cũng tạo cầu nối giữa doanh nghiệp CNTT với trường đại học, giữa nhà tuyển dụng với sinh viên đang học trong lĩnh vực CNTT.
Sự kiện diễn ra vào: ngày 17/12/2015 đến 18/12/2015.
Địa điểm: Hội Trường Lớn, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ
Thành phần tham dự: tất cả sinh viên Khoa CNTT&TT và các sinh viên khác có quan tâm.

00000000000000000000000000000ban-ner-kham-pha-tri-thuc-2015-556caf1bf4
Chương trình dự kiến:
Buổi
Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Buổi 1
17/12/2015
07h30-08h45-    Lễ khai mạc-    BGH;-    Đại diện công ty;-    Đại biểu khách mời;
–    Đại diện báo đài đến đưa tin;
–    BLĐ Khoa;
–    Các thành viên BTC;
–    Các GV không bận dạy, công tác;
–    Sinh viên.
Hội trường lớn(khu 2)
09h00-11h00Tọa đàm về kỹ năng mềm cho sinh viên.-    Đại diện tất cả các công ty đăng ký tham dự sự kiện;-    BTC;-    Giảng viên không bận giảng dạy hoặc công tác;
–    Sinh viên.
Hội trường lớn(khu 2)
Buổi 2
17/12/2015
14h00Chuyên đề của các doanh nghiệp CNTT giới thiệu về các công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT-    Đại diện các công ty đăng ký tham dự;-    BTC;-    Giảng viên không bận giảng dạy hoặc công tác;
–    Sinh viên.
Khoa CNTT&TT (khu 2)
Buổi 3
18/12/2015
08h00
Buổi 4
18/12/2015
14h00

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Theo http:// yu.ctu.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.