Halloween party ideas 2015

Nhằm chuẩn bị tốt cho các hoạt động sắp tới, Ban chấp hành (BCH) Liên chi hội sinh viên (LCHSV An Giang) tổ chức buổi họp mở rộng tháng 12 vào lúc 11h50 ngày 30/12/2015 tại Phòng thảo luận A LRC với dự tham gia của BCH LCHSV An Giang và các BCH Chi hội trực thuộc.

                          

Các đơn vị đã cùng thảo luận và đưa ra ý kiến chung cho các hoạt động sắp tới của Liên chi tổ chức, Liên chi đã thống nhất các nội dung như sau:

  • Kiểm tra tiến độ tổ chức các chương trình trong chuỗi chương trình Tình An Giang lần IV.
  • Thông báo về thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa ASEAN diễn ra vào ngày 31/12/2015.
  • Thông báo về cuộc thi chạy việt dã cấp thành phố vào ngày 03/01/2016.
  • Và các hoạt động khác.
                          

                          

                          

Ban Thông tin & Truyền thông
Tin, ảnh: Hoàng Sơn

Được tạo bởi Blogger.