Halloween party ideas 2015

Sau gần một tháng chuẩn bị cho Ngày hội văn hóa ASEAN 2015, đơn vị Liên chi hội sinh viên  (LCHSV) An Giang, Đội Công tác xã hội và Viện Nghiên cứu & Phát triển công nghệ sinh học trường Đại học Cần Thơ trên cơ bản đã hoàn thành công tác chuẩn bị vào ngày 27/12/2015.

Cả 3 đơn vị cùng phụ trách gian hàng đại diện cho đất nước Brunei.


Các công việc từ lên ý tưởng, phân công nhiệm vụ đến thực hiện chỉnh chu các phần việc đã được mọi người đôn đốc cũng như hăng hái, nhiệt tình hoàn thành vì sự kiện có ý nghĩa này.


Trên tinh thần hội nhập và cùng nhau phát triển, LCHSV An Giang cùng 2 đơn vị bạn mong muốn mang đến cho mọi người một ngày hội đầy thú vị.
Ban Thông tin & Truyền thông
Tin và ảnh: Hồng Vân
Được tạo bởi Blogger.