Halloween party ideas 2015

Theo kế hoạch dự kiến, học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 sẽ được tổ chức giảng dạy từ ngày 28/12/2015 đến 24/04/2016. Trường thông báo đến các đơn vị, CVHT các lớp, SV toàn trường kế hoạch thời gian cho công tác đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 2, năm học 2015-2016.


Theo http://ctu.edu.vn

Được tạo bởi Blogger.