Halloween party ideas 2015

Nhằm chuẩn bị tốt cho các hoạt động sắp tới và đây cũng là buổi họp đầu tiên của Ban chấp hành (BCH) Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang tổ chức với sự hiện diện của các Chi hội, buổi họp mở rộng lần 1 trong tháng 11 diễn ra vào lúc 11h40 tại Phòng thảo luận A LRC.


Các đơn vị đã cùng thảo luận và đưa ra ý kiến chung cho các hoạt động sắp tới của Liên chi tổ chức, Liên chi đã thống nhất các nội dung như sau:
  • Nhắc nhở các vấn đề sau đại hội : hoàn thành báo cáo sau đại hội, biên bản bàn giao và xác nhận văn kiện đại hội của đơn vị.
  • Nghe báo cáo về tiến độ triển khai phong trào “Sinh Viên 5 tốt” từ các đơn vị : Thời gian cuối nộp hồ sơ về liên chi là ngày 6/11/2015. Các đơn vị tiếp tục triển khai phong trào hơn nửa đến các bạn hội viên sinh viên thông qua các kênh như: email, mạng xã hội,.... Triển khai kế hoạch chạy việt dã công nhận sinh viên khỏe vào ngày 15/11/2015.
  • Phân công các thành viên BCH LCHSV An Giang phụ trách các đơn vị Chi hội.                                                         
  • Triển khai kế hoạch hướng tới lợi ích cộng đồng, công tác xã hội.
  • Nghe trình định hướng trong hoạt động trong tháng 11 của các đơn vị.

Một số nội dung khác….
Ban Thông tin & Truyền thông
Tin, ảnh: Hoàng Sơn
Được tạo bởi Blogger.