Halloween party ideas 2015

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội sắp tới của các Chi hội trực thuộc LCHSV An Giang.
Trong 2 ngày 28 và 30/9/2015, BCH LCHSV An Giang đã tổ chức 2 buổi Đại hội trù bị cho 2 đơn vị: CHSV Chợ Mới và CHSV Long Xuyên - Tri Tôn nhằm mục đích tập huấn cho các đơn vị còn lại về các khâu chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội.


Các đơn vị đã lắng nghe những chia sẻ của Chị Trần Thị Như Ngọc (Liên chi phó LCHSV An Giang) về công tác tổ chức Đại hội sao cho hợp lí và đúng với quy định của Hội sinh viên Trường như: Văn kiện Đại hội, cách trang trí phòng, cách sắp xếp khung chương trình,... 

Qua buổi Đại hội trù bị các đơn vị đã được hiểu rõ về công tác tổ chức Đại hội. Vì thế các đơn vị sẽ có thêm tự tin để tổ chức một Đại hội thành công tốt đẹp đem đến ấn tượng cho địa phương, các đơn vị bạn và các bạn hội viên trong đơn vị.
Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội của các Chi hội:
   -Ngày 4/10/2015: 
            + CHSV Chợ Mới: Sáng 8h Phòng 302/C1.
            + CHSV Long Xuyên - Tri Tôn: Sáng 8h Phòng 202/C1.
            + CHSV Châu Phú - Tân Châu: Sáng 8h Phòng 204/C1.
   -Ngày 11/10/2015:
            + CHSV Châu Thành: Sáng 8h Phòng 203/D2.
            + CHSV Châu Đốc - Tịnh Biên: Sáng 8h Phòng 202/D2.
            + CHSV Thoại Sơn: Sáng 8h Phòng 306/C1.
   -Ngày 18/10/2015:
            + CHSV An Phú - Phú Tân: Sáng 8h Phòng 205/C1.


Ban Thông tin & Truyền thông
Hoàng Sơn

Được tạo bởi Blogger.