Halloween party ideas 2015


(Trích dự thảo văn kiện Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào sinh viên LCHSV An Giang nhiệm kỳ 2014-2016)

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào sinh viên
Liên chi hội sinh viên An Giang, nửa cuối nhiệm kỳ 2014 – 2016

--------------------------

Các chỉ tiêu trong nửa cuối nhiệm kỳ 2014 – 2016

Khẩu hiệu hành động “Sinh viên An Giang bản lĩnh sáng tạo, tích cực hội nhập, xây dựng quê hương”

Bảng 6. Các chỉ tiêu hoạt nửa cuối nhiệm kỳ 2014 - 2016
STT
Nội dung
Chỉ tiêu nửa cuối nhiệm kỳ 2014 - 2016
1
Hội viên, sinh viên tham gia các hoạt động chính trị của nhà trường
100%
2
Hội viên, sinh viên không vi phạm nội quy của nhà trường
100%
3
Hội viên, sinh viên không vướng vào các tệ nạn xã hội
100%
4
Hội viên, sinh viên không vi phạm an toàn giao thông
100%
5
Hội viên, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
-         Cấp Thành phố
-         Cấp Trường

-       2 bạn
-       50 bạn
6
Cán bộ Hội có học lực từ khá trở lên
100%
7
Tổ chức và tham gia hoạt động tình nguyện tại Cần Thơ
35 đợt
8
Tổ chức và tham gia hoạt động tình nguyện về địa phương
25 đợt
9
Vận động hiến máu tình nguyện
200 đơn vị
10
Cán bộ Hội tham gia các lớp tập huấn
100%
11
Tham gia các hoạt động hội nhập của trường Đại học Cần Thơ
Ít nhất 4 hoạt động
12
Tổ chức hoạt động mang tính sáng tạo trong sinh viên
Ít nhất 1 hoạt động
13
Kết nạp sinh viên khóa mới vào tổ chức Hội
70% (Khóa 41)

II. CÁC NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” và Xây dựng hội sinh viên Việt Nam vững mạnh
1.1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Đẩy mạnh hoạt động của Tổ vận động “Sinh viên 5 tốt” nhằm hỗ trợ BCH CHSV trực thuộc trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các tiêu chí, cách thức lập hồ sơ xin bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” ở nhiều giai đoạn nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng hơn trong hội viên, sinh viên An Giang nói riêng cũng như sinh viên Đại học Cần Thơ nói chung.

Đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền hấp dẫn; đa dạng hóa các kênh tuyên truyền nhằm đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt nhất. Từ ngày 20/09/2015, trang web tuyên tuyền, vận động, hỗ trợ triển khai phong “Sinh viên 5 tốt” cũng như hướng dẫn lập hồ sơ xin bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2014 – 2015 của LCHSV An Giang chính thức được hoàn thiện và đưa vào hoạt động (http://sv5t.lienchiangiang.vn).

Tích cực hỗ trợ các bạn hội viên, sinh viên trong công tác lập hồ sơ bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Vận động hội viên, sinh viên đăng ký rèn luyện theo phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Thường xuyên theo dõi quá trình phấn đấu, hỗ trợ thông tin về các hoạt động rèn luyện để đạt được 5 tiêu chí cũng như hỗ trợ các bạn lập hồ sơ vào giai đoạn bình xét. BCH Liên chi và Chi hội trở thành người bạn đồng hành với hội viên, sinh viên trong quá trình rèn luyện và phấn đấu đạt danh hiệu cao quý “Sinh viên 5 tốt”.

Theo dõi danh sách, khuyến khích và tích cực hỗ trợ những bạn đã đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tiếp tục rèn luyện để đạt được danh hiệu này ở các cấp cao hơn.

Tuyên dương các hội viên, sinh viên đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” nhằm cổ vũ, khuyến khích các hội viên, sinh viên chưa đạt được nỗ lực phấn đấu. Tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ giữa những bạn đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và những bạn chưa đạt, tạo động lực cho các bạn chưa đạt rèn luyện để đạt được đúng với ý nghĩa của phong trào.

1.2. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh

BCH LCHSV An Giang và BCH các CHSV trực thuộc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phát huy những ưu điểm, những thuận lợi và nỗ lực khắc phục những hạn chế. Chủ động đổi mới các chương trình hoạt động dựa trên định hướng của HSV trường, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong Đại hội Đại biểu LCHSV An Giang nhiệm kỳ 2014 – 2016 đã đề ra. Quyết tâm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào sinh viên, xây dựng LCHSV An Giang vững mạnh, góp phần xây dựng Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ cũng như Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Ngay sau khi Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2016 của các CHSV diễn ra, BCH Liên chi tập huấn, hướng dẫn các công tác Hội cho nhân sự mới nhằm đảm bảo hoạt động của đơn vị đi vào ổn định và ngày càng hiệu quả, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội của các CHSV.

2. Chương trình sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong.

Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin, đăng tải các bài viết, mẫu chuyện về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về các tấm gương hiếu học, những hành động cao đẹp,….

Lồng ghép sinh hoạt ý nghĩa của các ngày lễ lớn, ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc nói chung cũng như lịch sử, văn hóa An Giang nói riêng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07,….

Vận động hội viên, sinh viên thực hiện đúng theo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của nhà trường, các quy định nơi cư trú, ký túc xá,… cũng như rèn luyện tác phong của một sinh viên mẫu mực.

Tích cực thông tin, vận động hội viên, sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic các môn khoa học chính trị, tham gia các buổi sinh hoạt đầu khóa của nhà trường, phấn đấu rèn luyện để được kết nạp Đảng.

Tiếp tục duy trì, tổ chức các hoạt động vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong một cách thiết thực hơn đúng với ý nghĩa cao đẹp của các hoạt động này.

3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Thường xuyên đăng tin các bài viết về phương pháp học tập hiệu quả; các hội thảo khoa học của các khoa, trường tổ chức; các buổi sinh hoạt chuyên đề, seminar,…

Tích cực tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập; khuyến khích các bạn hội viên, sinh viên hình thành các tổ học nhóm, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

Thông tin đến hội viên, sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa học của trường; giới thiệu tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, các tạp chí khoa học nổi tiếng, các tạp chí chuyên ngành, bài báo khoa học,… đến các bạn hội viên, sinh viên để các bạn tìm đọc.

Nắm bắt tình hình học tập của hội viên, sinh viên để kịp thời hỗ trợ những bạn gặp khó khăn. Thông tin các nguồn học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn khó khăn nhằm giúp các bạn vươn lên, khuyến khích tinh thần nỗ lực đạt kết quả cao trong học tập.

BCH phấn đấu duy trì, nâng cao kết quả học tập để vừa học tập tốt vừa công tác tốt.

4. Sinh viên rèn luyện thể chất, hoạt động thể thao.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như cuộc thi chạy việt dã, hội thao truyền thống nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe tốt cũng như hỗ trợ hội viên, sinh viên rèn luyện tiêu chí “Thể lực tốt”.

Thường xuyên tổ chức và tham gia các buổi giao lưu bóng đá, thể thao với các đơn vị bạn; khuyến khích các CHSV trực thuộc giao lưu thể thao với nhau, tạo điều kiện cho các bạn hội viên, sinh viên tham gia.

Nắm bắt thông tin và tích cực hưởng ứng các cuộc thi chạy việt dã do HSV trường, HSV Thành phố,… tổ chức.

5. Chương trình sinh viên tình nguyện vì cuộc sống, cộng đồng.

Duy trì các hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng, lao động vệ sinh môi trường, khuyến khích tinh thần thực sự tình nguyện, tham gia nhiệt tình của hội viên, sinh viên, không vì điểm rèn luyện đúng với tinh thần của một hoạt động tình nguyện.

Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện về địa phương, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương. Chuẩn bị thật tốt để tổ chức chương trình “Giao lưu Học sinh – Sinh viên”, tích cực hướng dẫn các đoàn tham quan Đại học Cần Thơ, tham gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh,…

Thông tin các chương trình, hoạt động tình nguyện do Đoàn trường, HSV trường, HSV Thành phố,… tổ chức. Đặc biệt là vận động hội viên, sinh viên tích cực tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi tại Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ cũng như tại tỉnh An Giang nếu có điều kiện.

Tiếp tục vận động hội viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện cũng như thường xuyên cập nhật thông tin về các buổi hiến máu tình nguyện trên các trang thông tin để các bạn có thể tích cực tham gia hoạt động mang ý nghĩa cao đẹp này.

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ Tân sinh viên, đặc biệt là thông tin các nguồn học bổng, chỗ trọ, các quy định về ký túc xá, quy chế học vụ,….

Tập trung trọng tâm vào chương trình Mùa hè xanh theo định hướng của HSV trường nhằm tổ chức hoạt động này đạt được hiệu quả cao nhất, chất lượng nhất.

6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế.

Tích cực tìm kiếm và đăng tải các bài viết về phương pháp học Anh văn, ngoại ngữ hiệu quả; thông tin về các chương trình, hoạt động rèn luyện kỹ năng cho hội viên, sinh viên.

Lồng ghép các hoạt động rèn luyện kỹ năng, chia sẻ cách học, cách ôn thi Anh văn, tin học vào các buổi họp lệ để các buổi họp lệ thực sự thiết thực và hiệu quả.

Khuyến khích các CHSV trực có câu lạc bộ Anh văn đẩy mạnh hoạt động (CHSV Long Xuyên – Tri Tôn), đổi mới hấp dẫn để thu hút các bạn hội viên, sinh viên nhiệt tình tham gia và khuyến khích các CHSV chưa thành lập được câu lạc bộ thì tích cực tổ chức các buổi chia sẻ, học nhóm Anh văn.

Thông tin các hoạt động hội nhập của trường Đại học Cần Thơ, vận động hội viên, sinh viên An Giang tích cực tham gia các ngày hội văn hóa, giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Ban Thông tin và Truyền thông của đơn vị đăng tải các đoạn clip, bài viết giới thiệu về Việt Nam, truyền thống lịch sử vẻ vang cùng những nét đẹp của con người, văn hóa, đất nước Việt Nam,… nhằm vun đắp lòng tự hào của những người con Việt Nam khi sánh vai cùng quốc tế.

Khuyến khích các hội viên, sinh viên nâng cao kiến thức xã hội, các hoạt động hội nhập quốc tế của đất nước nhằm chuẩn bị sẵn sàng bước vào xu thế mới. Các kênh thông tin của đơn vị thông tin đến hội viên, sinh viên các hoạt động, thông tin chính thức về các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế như hướng tới cộng đồng ASEAN, việc tham gia vào các tổ chức quốc tế, ký kết các hiệp định của Việt Nam,…

7. Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh

BCH Liên chi và Chi hội tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn cán bộ Hội nhằm rèn luyện kỹ năng, kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm để quản lý tốt đơn vị, tổ chức hiệu quả các chương trình.

Phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của từng thành viên, đoàn kết, hỗ trợ nhau để thực hiện tốt công việc.

Thực hiện đúng công tác quản lý tài chính, công tác thu và đóng hội phí công tác báo cáo hoạt động hàng tháng theo hướng dẫn của Ban Thư ký HSV trường. Tiến hành các buổi tập huấn cấp Liên chi về công tác tài chính, văn bản, báo cáo cho BCH các CHSV trực thuộc, đặc biệt là các quy định của Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam về công tác Hội viên, tổ chức và xây dựng Hội,…

Chỉ đạo các đơn vị CHSV đẩy mạnh công tác kết nạp hội viên, đặc biệt là kết nạp hội viên khóa mới. Chú trọng thu hút hội viên, sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động của đơn vị. Duy trì tốt công tác tổ chức họp lệ Chi hội hàng tháng. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến đóng góp của hội viên, sinh viên nhằm đổi mới, thay đổi các hoạt động của Liên chi, Chi hội phù hợp và thiết thực với hội viên, sinh viên hơn.

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong toàn thể cán bộ Hội, có hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm kịp thời. Tổ chức rút kinh nghiệm ngay sau khi kết thúc các chương trình nhằm tổ chức hiệu quả hơn trong những chương trình, hoạt động tiếp theo.

Đẩy mạnh hoạt động của Ban Thông tin và Truyền thông để kịp thời thông tin các hoạt động, các thông tin bổ ích, cần thiết đối với hội viên, sinh viên.

Trên đây là dự thảo Chương trình hoạt động của Liên chi hội sinh viên An Giang, nửa cuối nhiệm kỳ 2014 – 2016.

BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Được tạo bởi Blogger.