Halloween party ideas 2015

Trải qua 3 tuần của tháng 10/2015 vừa qua, các đơn vị Chi hội đã đồng loạt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2016 nhằm: Báo cáo tổng kết hoạt động của đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua, đưa ra những mặt làm được và chưa làm được của đơn vị, tiếp thu những ý kiến của đại biểu qua đó rút kinh nghiệm để xây dựng phát triển Chi hội hơn nữa, Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2015-2016 và cử đại diện Đại biểu Chi hội tham gia Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội sinh viên An Giang nhiệm kỳ 2014 - 2016.


Căn cứ theo chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang nhiệm kỳ 2014 – 2016, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên chi hội sinh viên An Giang nhiệm kỳ 2014 – 2016; trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành (BCH) Liên chi hội sinh viên An Giang triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cho hội viên, sinh viên An Giang tại Đại học Cần Thơ cũng như tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng quê hương. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn trường, Hội Sinh viên (HSV) trường, các Liên chi hội, Câu lạc bộ, Đội nhóm trực thuộc HSV trường tổ chức, phát động. Lấy phong trào “Sinh viên 5 tốt” làm nền tảng hoạt động, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, LCHSV An Giang đã bám sát theo 5 tiêu chí của phong trào để tổ chức các hoạt động và đã đạt được những thành tích khả quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên của đơn vị nói riêng cũng như của HSV trường Đại học Cần Thơ nói chung.

Từ đặc điểm tình hình trên, LCHSV An Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội sinh viên An Giang nhiệm kỳ 2014 - 2016:

Thời gian: 7h30, ngày 25 tháng 10 năm 2015.
Địa điểm: Hội trường Khoa Dự bị Dân tộc, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ.

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động những mặt thuận lợi và khó khăn từ thực tiễn của quá trình hoạt động trong nửa đầu nhiệm kỳ 2014 – 2016. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2016. Qua đó trình bày trình bày Chương trình hoạt động công tác Hội, phong trào sinh viên của LCHSV An Giang nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2016 và trình hội nghị về việc thay đổi cơ cấu Ban chấp hành LCHSV An Giang nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2016.

Theo đề án triệu tập đại biểu dự Hội nghị, sẽ có 100 đại biểu chính thức đại diện cho 949 hội viên tham dự Hội nghị, hy vọng rằng các đại biểu sẽ góp tâm sức, trí tuệ đóng góp, thảo luận trong Hội nghị, nhằm đề ra và thống nhất chương trình hoạt động trong nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2016.

Ban Thông tin & Truyền thông.Được tạo bởi Blogger.