Halloween party ideas 2015

Vào lúc 18h30 ngày 25/10, tại sân nhà học C2, Chi hội Long Xuyên-Tri Tôn tổ chức họp lệ.

Chi hội Long Xuyên-Tri Tôn

Chi hội đã tổ chức trò chơi lớn cho các bạn hội viên hướng đến chủ đề ngày lễ Halloween.

Các bạn hội viên hóa trang theo chủ đề Halloween

Bên cạnh đó, Chi hội còn sinh hoạt về phong trào sinh viên 5 tốt cho các bạn hội viên để các bạn hiểu thêm về phong trào cũng như là hướng các bạn hội viên phấn đấu theo phong trào.
Và chi hội cũng thông báo cho các bạn hội viên tham gia đăng kí chạy việt giã vào ngày 8/11 để hoàn thành một trong năm tiêu chí của phong trào Sinh viên 5 tốt.

Chi hội Long Xuyên-Tri Tôn sinh hoạt 

Chi hội cũng không quên tặng quà cho các bạn nữ nhân ngày 20/10. Mặc dù có hơi muộn nhưng các bạn nữ vẫn rất vui.

Các bạn hội viên vui vẻ khi nhận quà


Ban Thông tin & Truyền thông
Tin: Kim Hưng
Ảnh: Kim Hưng - Thái Phi
Được tạo bởi Blogger.