Halloween party ideas 2015

Giải thưởng Khoa học kỹ thuật thanh niên mang tên “Quả cầu vàng” là phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác thuộc 04 lĩnh vực: Công nghệ thông tin & Truyền thông; Công nghệ Y – Dược; Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường.
Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Giải thưởng năm 2015 sẽ được trao tặng vào dịp Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2015 tại Thủ đô Hà Nội).

1. Đối tượng: các cá nhân là thanh niên Việt Nam, tuổi không quá 35 (tính đến ngày 31/12/2015).
2. Tiêu chuẩn:
2.1. Tiêu chuẩn chung
- Có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác; có các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật nổi bật, có giá trị khoa học cao, có ý nghĩa thực tiễn được ứng dụng thành công.
- Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không vi phạm pháp luật; có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, uy tín và ảnh hưởng tốt trong giới trẻ và cộng đồng.
- Ưu tiên, khuyến khích cá nhân là người dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật có các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội tại địa phương, đơn vị.
2.2. Tiêu chuẩn cụ thể trong từng lĩnh vực: Cá nhân được trao tặng Giải thưởng phải đáp ứng ít nhất một trong những tiêu chuẩn như sau:\

Lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông
– Đã đạt giải chính thức trong cuộc thi học sinh giỏi hoặc thi tay nghề, hoặc giải thưởng khoa học kỹ thuật, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi sáng tạo về CNTT quốc gia và quốc tế.
– Là tác giả chính của công trình nghiên cứu đã được đăng (hoặc đã được nhận đăng) trong tạp chí chuyên môn có uy tín trên thế giới, hoặc tác giả chính của báo cáo khoa học được giải thưởng báo cáo xuất sắc trong hội nghị quốc tế có uy tín, được đăng trong kỷ yếu hội nghị.
– Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc và được đưa vào ứng dụng có hiệu quả tại đơn vị, địa phương; hoặc có bằng phát minh, sáng chế, giải pháp kỹ thuật… đã được đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong cuộc sống.
– Là tác giả chính của các sách chuyên khảo và tham khảo trong lĩnh vực phổ biến tri thức về CNTT được các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành.
– Có những giải pháp sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực CNTT, nâng cao năng suất lao động, tạo thêm việc làm, tạo uy tín cho ngành CNTT Việt Nam trên thị trường CNTT trong nước hoặc quốc tế.
– Là người tích cực và có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho đơn vị, địa phương.
Lĩnh vực Công nghệ y - dược
– Là tác giả chính của công trình nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu với kết quả đạt loại xuất sắc.
– Chủ trì đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại để sản xuất thuốc có chất lượng tương đương thuốc nhập ngoại; phát triển nguồn dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu trong nước, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, đạt hiệu quả kinh tế cao và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
– Có các công trình khoa học đã được tặng giải Nhất trong Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo của các trường Đại học Y Dược toàn quốc hoặc các luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, II, bác sĩ nội trú đạt mức xuất sắc.
– Giải thưởng ưu tiên những cá nhân có vai trò trong quản lý, điều hành thuộc các lĩnh vực y – dược vì sức khoẻ cộng đồng; là hạt nhân tích cực trong phong trào tình nguyện, khám, phát thuốc miễn phí và triển khai các chương trình y tế công cộng tại cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.
Lĩnh vực Công nghệ sinh học
– Là tác giả chính trong nghiên cứu công nghệ sinh học phân tử, công nghệ gen, công nghệ tế bào động vật, công nghệ tế bào thực vật, công nghệ vi sinh, công nghệ enzim và protein… để ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, y dược và môi trường được Hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá đạt loại xuất sắc.
– Chủ trì nghiên cứu công nghệ sinh học mới: tế bào gốc, điện tử y – sinh, giải trình tự gen phục vụ điều trị bệnh ở người; nano sinh học, tin sinh học ứng dụng trong các ngành kinh tế – kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi tại địa phương, đơn vị được các nhà khoa học chuyên ngành đánh giá cao.
– Là người có vai trò tích cực trong việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo tại địa phương.
Lĩnh vực Công nghệ môi trường
– Là tác giả chính hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu kết hợp với tận dụng chất thải (chất thải của chăn nuôi trong quy mô vừa và nhỏ; rác thải sinh hoạt cho đô thị loại nhỏ) phù hợp với điều kiện địa phương, cơ sở được Hội đồng quản lý nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
– Có các phát hiện, giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển tài nguyên thiên nhiên; phục hồi và cải thiện môi trường đã được ứng dụng thành công trong ngành được xã hội ghi nhận, biểu dương (trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong kỷ yếu ngành…).
– Là người quản lý có vai trò tích cực, là tấm gương điển hình trong việc giải quyết thành công các vấn đề về môi trường của địa phương mình; hoặc thúc đẩy quá trình ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường sống tại địa phương.
3. Hình thức, cơ cấu Giải thưởng
3.1. Hình thức Giải thưởng
Mỗi cá nhân được trao tặng Giải thưởng sẽ được nhận:
- Cúp biểu trưng Giải thưởng “Quả cầu vàng”.
- Bằng chứng nhận Giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật.
- Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Được ghi danh vào “Sổ vàng Tài năng trẻ Việt Nam” và được lưu hồ sơ cá nhân trong Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam.
- Được mời tham gia các hoạt động tài năng trẻ trong nước và quốc tế do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
- Là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II.
3.2. Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng được trao tặng theo 4 lĩnh vực như sau:
+ Lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông:       1 – 3 giải.
+ Lĩnh vực Công nghệ y – dược:                                 1 – 3 giải.
+ Lĩnh vực Công nghệ Sinh học:                                 1 – 3 giải.
+ Lĩnh vực Công nghệ môi trường:                             1 – 3 giải.
Số lượng giải thưởng cụ thể cho mỗi lĩnh vực do Hội đồng xét chọn Giải thưởng quyết định căn cứ theo thực tế số lượng, chất lượng các hồ sơ đề cử, nhưng đảm bảo tổng số cho cả 4 lĩnh vực là 10 giải.
4Cách thức và hồ sơ tham dự
4.1. Trường hợp cá nhân tự nộp hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng
Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng làm thành 02 bộ, đóng thành quyển, bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng (theo mẫu gửi kèm);
- Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu gửi kèm) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp;
- 02 ảnh chân dung cỡ (4x6cm chụp năm 2015);
- Bản tóm tắt giới thiệu công trình nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật, phát minh sáng chế… đã được thẩm định, nghiệm thu đánh giá;
- Các tài liệu chứng minh về thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng giải thưởng;
- Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng mang lại và các bản đề-mô, ảnh tư liệu, các đĩa hình chứng minh thành tích của cá nhân trong hoạt động và công tác.
4.2. Trường hợp nộp hồ sơ thông qua các tổ chức Đoàn, cơ quan báo chí: Bên cạnh 02 bộ hồ sơ như trường hợp 4.1, cần bổ sung các giấy tờ, cụ thể như sau:
- Trường hợp nộp hồ sơ thông qua các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: có công văn của Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc kèm theo danh sách trích ngang của các cá nhân được đề cử, có xác nhận, đóng dấu của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc
Trường hợp nộp hồ sơ thông qua Đoàn Thanh niên các bộ, ngành Trung ương, Đoàn trường Đại học, Viện nghiên cứu, Đoàn các cơ quan, doanh nghiệp… : có công văn kèm theo danh sách trích ngang có xác nhận, đóng dấu của cấp bộ đoàn tương ứng. 
Trường hợp nộp hồ sơ thông qua các cơ quan báo chí và các đơn vị khác: Khi phát hiện người có đủ điều kiện (kể cả người không thuộc đơn vị mình) thì các đơn vị hướng dẫn lập hồ sơ (kèm theo công văn) và gửi trực tiếp cho Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, hoặc giới thiệu thông qua tổ chức Đoàn nơi cá nhân đó công tác làm hồ sơ nộp theo hệ thống tổ chức Đoàn, hoặc cá nhân đó nộp trực tiếp cho Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ.
 
Các cá nhân, đơn vị có thể tìm đọc các văn bản liên quan đến công tác triển khai Giải thưởng tại địa chỉ www.cytast.vn; www.doanthanhnien.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn.
Hồ sơ tham dự Giải thưởng gửi về Trung ương Đoàn qua đơn vị thường trực: Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 15/11/2015.
Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Lê Thị Hải Linh, cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, điện thoại: 04.3577.2351 hoặc 0918.023.066; Fax: 04.3577.0253; email:tainangtre.dstc@gmail.com.
Được tạo bởi Blogger.