Halloween party ideas 2015

Nhằm có cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua với những hoạt động sôi nổi, thiết thực và rút kinh nghiệm để đổi mới tổ chức, vào lúc 8h ngày 4/10 tại phòng 204 nhà học C1, CHSV Châu Phú - Tân Châu  đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2016. Tham dự Đại hội có các vị khách mời là đại diện BCH Liên chi và BCH các chi hội bạn.

Chương trình Đại hội bắt đầu bằng một video clip tổng kết các hoạt động trong nhiệm kì 2014-2015. Sau đó chi hội đưa ra dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kì trước. Các hoạt động tổ chức, triển khai phong trào đặc biệt là phong trào "Sinh viên 5 tốt" đã đạt được nhiều thành tích tốt. Đồng thời, chi hội cũng đưa ra phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kì 2015-2016. Trong nhiệm kì mới, chi hội đẩy mạnh các hoạt động theo hướng rèn luyện "Sinh viên 5 tốt", chú trọng các hoạt động học thuật song song với phong trào. 

BCH nhiệm kỳ 2014-2015
Đại diện BCH nhiệm kỳ 2014-2015, anh Nguyễn Văn Hiển đã có những góp ý nhiệt tình cho văn kiện Đại hội như: xây dựng các nhóm học thuật, báo cáo tài chính cũng như mục tiêu nhiệm kì mới. Những ý kiến của anh đã được Đại hội lắng nghe, tiếp thu và đưa vào văn kiện.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách hiệp thương BCH, từ đó chọn ra thành viên BCH nhiệm kỳ 2015-2016 như sau:

1. Đỗ Văn Minh Tiến - Chi hội trưởng
2. Nguyễn Ngọc Kim Thành - Chi hội phó
3. Lê Ngọc Tuyết - Ủy viên phụ trách công tác hội viên
4. Cao Quốc Hưng - Ủy viên phụ trách văn thư, tài chính
5. Nguyễn Học Sĩ - Ủy viên phụ trách kĩ thuật, truyền thông
BCH nhiệm kỳ 2015-2016
Đại diện LCHSV An Giang, anh Lưu Tuấn Phong cũng có lời khen ngợi về việc hưởng ứng tốt những định hướng và hoạt động của Liên chi mặc dù kinh phí có giới hạn. Anh nhấn mạnh định hướng của chi hội cần phát huy những hoạt động hướng về địa phương, học thuật... nhưng phải xoay quanh phong trào "Sinh viên 5 tốt" (vì đây là phong trào định hướng của Hội sinh viên trường). Cuối lời, anh đã nhắn nhủ Ban chấp hành tân nhiệm cần phát huy những yếu tố tích cực cũng nhưng khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ cũ đã nêu ra trong văn kiện. 

Đại hội khép lại, hứa hẹn sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu rèn luyện và học tập của hội viên. BCH tân nhiệm kỳ sẽ đưa CHSV Châu Phú - Tân Châu ngày càng đi lên theo hướng vững mạnh, hoàn thành những nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội sinh viên trường ĐH Cần Thơ đề ra.

Ban Thông tin & Truyền thông
Tin, ảnh: Thu Sương
Được tạo bởi Blogger.