Halloween party ideas 2015

Để giúp các bạn hội viên, sinh viên thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các thông tin về danh hiệu Sinh viên 5 tốt và các hoạt động rèn luyện hướng đến Sinh viên 5 tốt, Liên chi hội sinh viên An Giang (LCHSV An Giang) đã thành lập tổ vận động – hướng dẫn Sinh viên 5 tốt với các thành viên là BCH Liên chi, BCH Chi hội đương nhiệm và BCH Chi hội dự kiến.
11935011_1658354611053164_5142331716620472787_n
Tổ chức tập huấn Tổ vận động - hướng dẫn Sinh viên 5 tốt
 
LCHSV An Giang đã tiến hành tập huấn cho các thành viên về cách thức tuyên truyền, nội dung các tiêu chí bình xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và cấp thành phố, đồng thời hướng dẫn lập hồ sơ, cách bổ sung các giấy chứng nhận liên quan cho bộ hồ sơ bình xét.
DANHSACH
Các tuyên truyền viên sẽ bám sát chi hội để thực hiện công tác tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, sinh viên. Đồng thời phối hợp cùng Ban Thông tin & Truyền thông của đơn vị hỗ trợ truyền thông cho hoạt động, đưa phong trào Sinh viên 5 tốt đến rộng rãi hơn đến các bạn sinh viên không những trong phạm vị Hội sinh viên mà lan tỏa đến các Đoàn cơ sở.
Các bạn hội viên có thể liên hệ các tuyên truyền viên theo đơn vị chi hội tại đây
Cổng thông tin LCHSV An Giang: www.lienchiangiang.vn
BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Được tạo bởi Blogger.