Halloween party ideas 2015

Sáng nay (05/09), LCHSV An Giang đã tổ chức tập huấn các thành viên là Tuyên truyền viên phong trào Sinh viên 5 tốt, thành phần bao gồm các thành viên là BCH chi hội đương nhiệm và BCH chi hội dự kiến.


Trong buổi tập huấn đã triển khai các hình thức, nội dung tuyên truyền, đồng thời giải đáp các thắc mắc. Sau buổi tập huấn, các tuyên truyền viên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, lập hội đồng bình xét cấp chi hội cho phong trào Sinh viên 5 tốt.


Danh sách tuyên truyền viên và liên hệ sẽ được thông báo rộng rãi để các bạn hội viên liên hệ để được hướng dẫn.Văn phòng LCHSV An Giang
Được tạo bởi Blogger.