Halloween party ideas 2015

Sau hơn 1 tháng với công việc làm lồng đèn với số lượng gần 100 bạn hội viên, sinh viện trực thuộc LCHSV An Giang tham gia thì 750 chiếc lồng đèn đã thành phẩm từ 4 đơn vị Chi hội và giờ đây những sản phẩm đó đã sẵn sàng đem về các địa phương trong Huyện.
  • CHSV An Phú - Phú Tân: 150 chiếc lồng đèn phát tại 2 huyện An Phú và Phú Tân (liên hệ Nam: 01626282240).
  • CHSV Châu Phú Tân Châu; 200 chiếc lồng đèn phát tại xã Bình Mỹ huyện Châu Phú và xã Phú Vĩnh huyện Tân Châu (liên hệ Khoa: 01666365163).
  • CHSV Châu Thành: 200 chiếc lồng đèn phát tại xã Hòa Bình Thạnh huyện Châu Thành (liên hệ Tất: 01673101949).
  • CHSV Thoại Sơn: 200 chiếc lồng đèn phát tại xã Trường THCS Định Mỹ xã Định Mỹ huyện Thoại Sơn (liên hệ Tiến: 0962799847).
CHSV Thoại Sơn.

Bạn Trương Minh Tiến (CHSV Thoại Sơn) chia sẻ: Những chiếc lồng đèn làm ra nhằm mục đích tạo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có một cái tết trung thu vui vẻ, tạo môi trường cho các bạn sinh viên Thoại Sơn cống hiến sức trẻ vì cộng đồng và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có điều kiện giao lưu vs các em học sinh.

CHSV Châu Thành
CHSV An Phú Phú Tân.

CHSV Châu Phú Tân Châu.
Ban Thông tin & Truyền thông
Hoàng Sơn
Được tạo bởi Blogger.