Halloween party ideas 2015

Nhằm chuẩn bị tốt cho các hoạt động sắp tới, BCH LCHSV An Giang tổ chức buổi họp lệ lần 1 trong tháng 9 vào lúc 11h50 tại Phòng thảo luận A LRC.

Các đơn vị đã cùng thảo luận và đưa ra ý kiến chung cho các hoạt động sắp tới của Liên chi tổ chức, Liên chi đã thống nhất các nội dung như sau:

  • Thông báo Chương trình "Nắng Gió Phương Nam" do Hội Sinh Viên Trường tổ chức vào ngày 4-10. Phối hợp với Long An và Trà Vinh cùng tổ chức bán đặc sản của từng đơn vị.
  • Thông báo kế hoạch Lao động của các đơn vị; bắt đầu từ ngày 4-9.
  • Triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" cho các đơn vị.
  • Thông báo thời gian tổ chức hội thao do Hội sinh viên tổ chức cho các Liên chi tham gia.
  • Thông báo thời gian tồ chức chương trình "Chào đón Tân sinh viên K41" vào ngày 20/9.


Ban Thông Tin&Truyền Thông
Hoàng Sơn

Được tạo bởi Blogger.