Halloween party ideas 2015Nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực mới tiếp nối và phát triển truyền thống hoạt động của LCHSV An Giang trong thời gian tới. Vì lý do các thành viên BCH nhiệm kỳ hiện tại bận việc học tập (bước vào năm cuối) nên không đủ thời gian đảm nhận vị trí và trọng trách trong thường trực BCH Liên Chi trong nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2016.

Vì vậy, BCH LCHSV An Giang ra thông báo tuyển nhân sự vào các vị trí thường trực BCH Liên chi nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2016. Với 5 vị trí chủ chốt gồm: 1 Liên chi Hội trưởng, 2 Liên chi hội phó, 1 Ủy viên phụ trách văn thư, 1 Ủy viên phụ trách tài chính.

1. Điều kiện ứng tuyển như sau :
- Là hội viên một trong các chi hội sinh viên trực thuộc Liên chi hội sinh viên An Giang
- Có hộ khẩu thường trú tại An Giang.

2. Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến tại đây

3. Thời gian: Từ ngày 03/09/2015 đến hết ngày 13/09/2015.

Kết thúc thời gian đăng ký, BCH sẽ tổng hợp danh sách và tiến hành xét chọn các vị trí phù hợp cho từng ứng viên. 

BCH sẽ tiến hành họp mở rộng với 08 đơn vị còn lại để tiến hành biểu quyết chức danh với từng thành viên. Nếu trường hợp 2 thành viên cùng ứng cử vào thường trực BCH với cùng 1 chức vụ, đơn vị sẽ tiến hành bỏ phiếu để quyết định ứng viên thích hợp.
- Cơ cấu 13 phiếu biểu quyết gồm:
+ BCH LCHSV An Giang (5 phiếu).
+ Chi hội trưởng 08 đơn vị trực thuộc (01 phiếu/đv).

Điều kiện trúng tuyển khi nhận được sự đồng ý trên 50% số phiếu biểu quyết.
Trường hợp nhỏ hơn hoặc bằng thì kết quả sẽ bị hủy. Tiến hành biểu quyết lại.

Lưu ý: Thành viên ứng cử có thể bị loại nếu BCH xét thấy không phù hợp với định hướng hoạt động của đơn vị.

Văn phòng LCHSV An Giang

Được tạo bởi Blogger.