Halloween party ideas 2015

VNHELP là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ chuyên thực hiện các dự án nhân đạo và phát triển cho các cộng đồng gặp nhiều khó khăn tại Việt Nam. Các chương trình của VNHELP  hỗ trợ cho người dân tự vươn lên bằng khả năng của chính mình. Website của tổ chức: www.vnhelp.org.
Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ do VNHELP tài trợ, cấp học bổng suốt 4 năm đại học.

Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY

Xem chi tiết thông báo cấp học bổng TẠI ĐÂY



Các bạn hội viên là tân sinh viên nhanh chóng đăng kí học bổng giá trị này nhé!
Được tạo bởi Blogger.