Halloween party ideas 2015


Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trao học bổng cho sinh viên trong chương trình "Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng" niên khóa 2015-2016 với các nội dung như sau:
1. Loại học bổng và số suất học bổng:
- Học bổng Vinh danh: 01 suất, mỗi suất trị giá 20.000.000 đồng/năm học
- Học bổng Toàn phần: 20 suất, mỗi suất trị giá 10.000.000 đồng/năm học
2. Đối tượng xét cấp học bổng:
- Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng: Tất cả các ngành
- Khoa Khoa học Tự nhiên: ngành Hóa học
- Khoa Công nghệ: các ngành Cơ khí, Tự động hóa, Điện - Điện tử
- Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên: Tất cả các ngành
- Khoa Kinh tế - QTKD: Tất cả các ngành
- Khoa Phát triển Nông thôn: Các ngành kinh tế
3. Tiêu chuẩn, Hồ sơ:
- Đơn xin cấp học bổng, tải tại đây;
- Kết quả năm học 2014-2015 (có xác nhận của nhà trường) đạt từ Khá trở lên và đạt thành tích cao hơn các năm trước;
- Ưu tiên cho sinh viên có thêm một trong những thành tích sau:
+ Thuộc diện Hộ nghèo, Cận nghèo nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập;
+ Có đề tài NCKH đạt giải cấp Bộ trở lên hoặc được công bố trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước;
+ Đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế
+ Là con gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ hoặc gia đình có công với cách mạng;
+ Là con của nông dân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết vươn lên trong học tập.
4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
Nộp trực tiếp lại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/10/2015.
Lưu ý: Tất cả giấy tờ có liên quan, sinh viên để vào trong một túi hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ cần ghi rõ: "HỌC BỔNG ĐẠM CÀ MAU - HẠT NGỌC MÙA VÀNG, năm học 2015 - 2016"
Xem thêm chi tiết về công văn thông báo tại đây

Được tạo bởi Blogger.