Halloween party ideas 2015

The ASEAN Student Leaders Forum (diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á) là một sự kiện được tổ chức hàng năm để các sinh viên từ các trường đại học thuộc mạng lưới AUN gặp gỡ và giao lưu. Năm nay, The 4th ASEAN Student Leaders Forum sẽ được kết hợp tổ chức với The 1st AUN Students Affairs Meeting (Hội nghị công tác sinh viên lần thứ 1) tại trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, từ ngày 29 đến 31 tháng 10 năm 2015.

Chủ đề năm nay là: “Paving Our Converging Path : From Me to We” nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các thành viên ASLF trong diễn đàn. Với 2 mục tiêu chính:
  1. Nhằm thiết lập một cơ chế chung cho các ASEAN Affairs Unit trong các nước thuộc khu vực ASEAN
  2. Nhằm xây dựng một cách chọn lọc các khung chuẩn chung cho ASEAN Affair Unit.
Chương trình sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động như Hội nghị, Hội thảo, các hoạt động xã hội,  thảo luận nhóm, tham dự các buổi thảo luận giữa các thủ lĩnh sinh viên và các chuyên gia về Công tác sinh viên thuộc các trường Đại học trong khối AUN.
Các đại biểu sinh viên tham dự sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với các đại biểu đến từ 30 trường đại học thuộc các quốc gia ASEAN.
Trường Đại học Cần Thơ sẽ đề cử 03 sinh viên tham dự sự kiện The 4th ASEAN Student Leaders Forum and The 1st AUN Students Affairs Meeting.
Lưu ý: các đại biểu sinh viên tham dự sẽ tự túc chi phí vé máy bay khứ hồi và phí bảo hiểm. Trường Đại học Chulalongkorn sẽ đài thọ các chi phí như chỗ nghỉ, phương tiện di chuyển tại Bangkok và các bữa ăn trong suốt thời gian sự kiện.
Thân mời các bạn sinh viên có mong muốn tham gia vui lòng gửi form đăng kí theo mẫu về địa chỉ email: nganb1400443@student.ctu.edu.vn, trước ngày 20/09/2015
 BAN HỘI NHẬP QUỐC TẾ – ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCT
Được tạo bởi Blogger.