Halloween party ideas 2015

Thực hiện theo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 17/9/2015, Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ 5, khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018.
 

Đ/c Đào Chí Nghĩa - Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành cho ý kiến, góp ý một số nội dung văn bản: thông qua dự thảo Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Sinh viên thành phố và Hội Sinh viên các trường trực thuộc; dự thảo Quy chế hoạt động website Hội Sinh viên thành phố; Quyết định thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ; kế hoạch sát hạch danh hiệu “Sinh viên năm tốt” cấp thành phố, năm học 2014-2015; Kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường, nhiệm kỳ 2015-2018; Thông qua Kế hoạch tập huấn Cán bộ Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ II - năm 2015; Thông qua Báo cáo trọng tâm các hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Cần Thơ (từ khi thành lập) và định hướng hoạt động đến 12/2015, công tác phát hành thẻ hội viên và công tác định hướng đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường là sinh viên.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị lần này Ban Chấp hành đã thống nhất kiện toàn cho 03 đồng chí rút tên khỏi Ban Chấp hành và tiến hành hiệp thương bổ sung 05 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018.

Lâm Tân (BC)
Hội sinh viên Việt Nam
Được tạo bởi Blogger.