Halloween party ideas 2015


Chiến dịch Mùa hè xanh 2015 của LCHSV An Giang tại trường Đại học Cần Thơ diễn ra tại 2 mặt trận:
- Mặt trận xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
- Mặt trận xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Diễn ra từ ngày 01/07/2015 đến 30/07/2015.

Website chiến dịch: http://mhx.lienchiangiang.vn
Website LCHSV An Giang: http://www.lienchiangiang.vn

Video tổng kết hình ảnh chiến dịchĐược tạo bởi Blogger.