Halloween party ideas 2015

Tham gia vệ sinh môi trường HKI năm học 2015 -2016 do Hội Sinh Viên Trường tổ chức
I.                  MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA.
                 Thực hiện phong trào công tác hội và phong trào sinh viên LCHSV An Giang nhiệm kỳ 2014-2016. Nhằm hướng đến các hoạt động vệ sinh vì môi trường một cách ý nghĩa và thiết thực nhất. Tạo hiệu quả cao, tránh tình trạng nhàm chán, không mang lại nhiều hiệu quả. Gây tình trạng chán nản trong sinh viên, hội viên. BCH LCHSV An Giang đề ra kế hoạch “ Tham gia vệ sinh môi trường HKI năm học 2015 -2016” như sau.
II.               THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
1.      Thời gian thực hiện :
Đợt I : từ ngày 04/09/2015 đến 01/10/2015 như sau :
+  Thứ 2,4,6,7,CN hằng tuần (21 buổi)
+ Thời gian bắt đầu lao động : 17 giờ hằng ngày.
2.      Địa điểm thực hiện :
+ Vườn thuốc Văn phòng đoàn – Đội CTXH trường đại học Cần Thơ.
+ Vườn thuốc Khoa Công nghệ - Đội CTXH trường đại học Cần Thơ.
III.           NỘI DUNG THỰC HIỆN
1.      Công việc thực hiện :
-         Phụ giúp dọn cỏ, tưới nước, làm đất vườn thuốc.
-         Trồng một số loại thuốc nam mới, vệ sinh xung quanh khu vực vườn thuốc.
-         Một số công việc khác…
2.      Cách thức đăng ký tham gia vệ sinh môi trường:
     Thành phần tham gia : Hội viên, sinh viên thuộc An Giang và các đơn vị khác.
     Cách thức đăng ký :
+ Chỉ tiêu cho phép đăng ký : 45 người /đơn vị
+ Thời gian thực hiện từng đơn vị như sau :
THỜI GIAN
ĐƠN VỊ
Từ 4/9 đến 6/9
Chợ Mới
7/9, 9/9, 11/9
Châu Phú – Tân Châu
Từ 12/09 đến 14/09
Long Xuyên – Tri Tôn
16/09, 18/09, 19/09
Châu Đốc – Tịnh Biên
21/09, 23/09, 25/09
Thoại Sơn
Từ 26/09 đến 28/09
Châu Thành
Từ 29 đến 1/10
An Phú – Phú Tân

+ Cách thức đăng ký : Các đơn vị chi hội triển khai cho hội viên đăng ký, lập danh sách 45 người/đơn vị theo thời gian đơn vị mình lao động. Mỗi ngày 15 người (Không vượt quá số lượng này). Mỗi thành viên phải tham gia 02 buổi thì mới được công nhận. Thời gian kết thúc nhận danh sách từ các đơn vị : 02/09/2015.
IV.           KIẾN NGHỊ
Trên đây là kế hoạch tham gia vệ sinh môi trường HKI năm học 2015 -2016 của BCH LCHSV An Giang . Rất mong nhận được sự hợp tác từ đội CTXH - trường Đại học Cần Thơ. Sự tham gia từ các đơn vị thuộc liên chi để kế hoạch mang đến hiệu quả cao.
Ban Thông Tin&Truyền Thông
Hoàng Sơn
Được tạo bởi Blogger.