Halloween party ideas 2015

Hiện tại, các đơn vị chi hội sinh viên đang tổ chức các hoạt động xã hội trong đó có hoạt động làm đèn trung thu cho trẻ em nghèo. Các bạn hội viên, sinh viên có thể đăng ký tham gia
Chi hội sinh viên Chợ Mới
- Đăng kí: tại đây
- Liên hệ: Nguyễn Duy Phúc (tại đây)

Chi hội sinh viên An Phú-Phú Tân
- Liên hệ: Bùi Phương Nam (tại đây)

Chi hội sinh viên Thoại Sơn
- Liên hệ: Trương Minh Tiến (tại đây)

Chi hội sinh viên Châu Thành
- Liên hệ: Lương Hoàng Tất (tại đây)

Chi hội sinh viên Châu Phú-Tân Châu
- Liên hệ: Trần Thị Thùy Trang (tại đây)

Chi hội sinh viên Châu Đốc-Tịnh Biên
- Liên hệ: Trần Kim Hiếu (tại đây)
Văn phòng LCHSV An Giang
Tổng hợp từ các chi hội
Được tạo bởi Blogger.