Halloween party ideas 2015

Tuy chỉ mới đầu tháng 8, còn gần hai tháng nữa mới đến Đại hội các chi hội và Hội nghị Liên chi hội sinh viên An Giang nhưng lúc này Ban Thông tin & Truyền thông (trực thuộc LCHSV An Giang) đã bắt đầu khởi động các công tác truyền thông nhằm hỗ trợ truyền thông cho các đơn vị chi hội và sẵn sàng cho Hội nghị của LCHSV An Giang vào tháng 10 tới đây.

Các thành viên trong đội hình truyền thông Hội nghị
Với nhiều hoạt động nhằm chào mừng Hội nghị LCHSV An Giang, Ban Thông tin & Truyền thông bắt đầu triển khai các dự án mới nhằm phục vụ cho công tác truyền thông, hình ảnh cho Hội nghị, hỗ trợ kỹ thuật,... Các thành viên đã cố gắng hết mình để kì Hội nghị vào tháng 10 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Tập luyện để chuẩn bị cho một sản phẩm mới
Các bạn hội viên, sinh viên cùng chờ đón xem những sản phẩm chào mừng hội nghị do Ban Thông tin & Truyền thông thực hiện nhé.

Ban Thông tin & Truyền thông
TN.
Được tạo bởi Blogger.