Halloween party ideas 2015


Trưa nay, vào lúc 11h50 ngày 20/5/2015 tại Phòng thảo luận A - TTHL đã diễn ra buổi họp BCH liên chi mở rộng tháng 5Nội dung cuộc họp:
  • Thông báo về lịch kiểm tra tài chính cho các chi hội.
  • Thông báo về chương trình Tiếp sức mùa thi 2015.
  • Nhắc nhở thời gian Tập huấn cán bộ Hội do Hội sinh viên trường tổ chức.
  • Chuẩn bị ý tưởng cho các hoạt động chào đón sinh viên K41.
  • Biểu quyết đi đến quyết định xét khen thưởng tập thể.
  • Định hướng chiến dịch Mùa hè xanh gồm mặt trận Châu Thành và 2 mô hình chuyên Chợ Mới và Thoại Sơn

Ban Thông Tin &Truyền Thông
Hoàng Sơn


Được tạo bởi Blogger.