Halloween party ideas 2015

Tối nay vào lúc 18h30 ngày 18/4/2015 tại trước dãy Nhà học D1, BCH CHSV Chợ Mới đã tổ chức buổi họp lệ tháng 4 để thông báo một số nội dung hoạt động sắp tới và cùng lúc đó là tổ chức một số trò chơi cho các bạn hội viên tham gia.
Các bạn hội viên đã cùng tham gia các trò chơi do bạn Hằng tổ chức, các trò chơi rất thú vị và đầy lý thú làm cho các bạn hội viên rất phấn khích và đầy kịch tính.
Một số Nội dung hoạt động sắp tới của Chi Hội:

  • Thông báo cuộc thi Tìm Hiểu Quê Hương con người An Giang năm 2015 vào trong ngày 19/4/2015 do Liên Chi tổ chức.
  • Thông báo đã có giấy công nhận Công tác xã hội và Lao động.
  • Và một số nội dung khác...
Đây là một số Hình ảnh buổi Họp lệBan Thông Tin&Truyền Thông
Hoàng Sơn

Được tạo bởi Blogger.