Halloween party ideas 2015


KẾ HOẠCH
Tổ chức tập huấn Cán bộ hội sinh viên năm 2015
Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015 của Hội sinh viên trường và kế hoạch tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc, Ban Thư ký Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ lập kế hoạch tổ chức tập huấn Cán bộ hội sinh viên năm 2015, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:         
Nhằm tạo điều kiện và trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành, nghiệp vụ công tác hội và phong trào sinh viên cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Tạo không gian hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm về học tập và công tác hội cho Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ.
            Mỗi Cán bộ Hội sau khi tập huấn chủ động đề ra kế hoạch hoạt động cho đơn vị mình và điều hành được các hoạt động của Liên chi hội, Chi hội góp phần tham gia tích cực vào việc xây dựng tổ chức Hội sinh viên ngày càng vững mạnh tại đơn vị.
II. NỘI DUNG TẬP HUẤN
            - Những kiến thức cơ bản về Hội sinh viên Việt Nam.
- Những vấn đề về công tác tổ chức hội : Hồ sơ kế nạp hội viên (HV), công tác quản lý hội viên, chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm…
- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, bình xét sinh viên 5 tốt.
- Kỹ năng trong việc tổ chức hoạt động và phong trào hội sinh viên: hoạt động tình nguyện, quy trình và cách thức tổ chức các hoạt động, lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng hoạt náo,…
- Kỹ năng sắp xếp, tổ chức các hoạt động lớn, các chương trình của Đoàn - Hội.
- Kỹ năng phát triển ý tưởng, nghiên cứu xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học.
-Thực hành tham gia hoạt động công tác xã hội.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
            1. Thời gian
Lớp tập huấn sẽ được tổ chức vào các ngày 24 tháng 5 đến ngày 07 tháng 6  năm 2015, khai giảng lúc 07h30, 24/5/2015 (Dự kiến 12 buổi chuyên đề).
            2. Địa điểm
Hội trường khu hiệu bộ, các khu vực, sân chơi trong Trường Đại học Cần Thơ, khu II – Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều TPCT.
            3. Thành phần
- BCH Hội sinh viên Trường, BCH các Liên chi hội, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm các đơn vị trực thuộc hội sinh viên trường và các đơn vị bạn tham gia giao lưu.
            - Số lượng dự kiến: 120 – 150 CB Hội (kể cả BTC)
            - Thành phần bắt buộc: Thường trực BCH Liên chi (2-3 đ/c) và BCH Chi hội (ít nhất 1 bạn /chi hội), các Câu lạc bộ khuyến khích tham gia.
Nội dung chi tiết văn bản xem thêm tại đây

Chương trình tập huấn gồm các chuyên đề bắt buộc tham gia và các chuyên đề tự chọn. Dựa vào số lượng học viên đăng ký tham gia sẽ có lịch hoạt động cụ thể.

Nội dung các chuyên đề như sau:
Chuyên đề bắt buộc (Ngày chủ nhật)
1. Các công tác về mặt tổ chức Hội.
2. Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, bình xét sinh viên 5 tốt.
3 . Kỹ năng trong việc tổ chức hoạt động và phong trào tình nguyện.


Chuyên đề tự chọn (Các buổi tối)
1. Kỹ năng phát triển ý tưởng nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
2. Kỹ năng tổ chức các hoạt động hướng tới lợi ích công đồng.
3. Kỹ năng sơ cấp cứu, an toàn điện.


CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI
Ban chấp hành các chi hội đăng ký theo file mẫu
Xem file mẫu

Thời gian đăng ký đến hết ngày 17/04/2015. Mỗi đơn vị ít nhất 01 người (là BCH chi hội)
Bằng cách gửi file danh sách đến BCH Liên chi hội
Địa chỉ email: bch.lienchiangiang@gmail.com
Tất cả các đ/c tham gia sẽ được ghi nhận và ưu tiên xét khen thưởng.

                                              Văn phòng LCHSV An Giang.
Được tạo bởi Blogger.