Halloween party ideas 2015

Vào trưa nay vào lúc 11h50 ngày 24/4/2015 tại Phòng thảo luận B, Trung tâm học liệu. BCH LCHSV An Giang đã tổ chức buổi họp liên chi mở rộng với sự góp mặt của đại diện 8 chi hội và Ban TT&TT.


Các nội dung khác như:
- Đóng góp rút kinh nghiệm cho chương trình Tìm hiểu quê hương và con người An Giang lần 2
(Các bạn hội viên có thể đóng góp, góp ý cho chương trình bằng cách gửi email đến vanphong@lienchiangiang.vn)
- Phổ biến việc công nhận lực lượng nòng cốt cấp liên chi, chi hội
- Nhắc nhở các đơn vị hoàn thành hội phí và kiểm tra tài chính
- 4 đơn vị trình bày kế hoạch hè tình nguyện năm 2015
- BCH Liên chi chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, quản lý trong chương trình hè tình nguyện.


Bạn Hoàng Tất (Đơn Vị:Châu Thành) thuyết trình về kế hoạch Mùa hè xanh.
Bạn Trương Minh Tiến (Đơn Vị:Thoại Sơn) thuyết trình về kế hoạch Mùa hè xanh.
Bạn Nguyễn Duy Phúc (Đơn Vị:Chợ Mới) thuyết trình về kế hoạch Mùa hè xanh.
Bạn Huỳnh Khắc Duy (Đơn Vị:Long Xuyên-Tri Tôn) thuyết trình về kế hoạch Mùa hè xanh.

Ban Thông Tin & Truyền Thông
Hoàng SơnĐược tạo bởi Blogger.