Halloween party ideas 2015

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
           LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
       ***                                                Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2015
      Số: 04/ TB-LCHSV                             


THÔNG BÁO
V/v Thỏa thuận quản lý website các Chi hội thuộc LCHSV An Giang.

I.  ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN.
Qua thực tế hoạt động của website các Chi hội trong thời gian qua, một số Chi hội chưa quản lý tốt từ hình thức đến nội dung website đơn vị mình. Các truyền thông viên cũng chưa đủ kỹ năng, phương tiện trong việc đăng bài, quản lý website khiến việc thông tin đến Hội viên bị cập nhật chậm trễ, chưa chuyên nghiệp.
Điều này một phần là do công tác tuyển nhân sự đầu nhiệm kỳ của Ban Thông tin & Truyền thông chưa tốt, chỉ hướng đến số lượng mà không yêu cầu về chất lượng nên dẫn đến việc một số truyền thông viên chưa thực sự hiểu biết và yêu thích về lĩnh vực truyền thông, một số khác không có điều kiện để cập nhật thông tin thường xuyên, nhanh chóng.
Đến nay Ban đã tạo được một vị thế và hình ảnh riêng, định hướng nhiệm kỳ sau sẽ tự chủ trong việc tuyển nhân sự, không cần phải yêu cầu các đơn vị cử người lên như nhiệm kỳ vừa qua. Từ nhiệm kỳ sau, Ban sẽ chỉ tập trung vào hỗ trợ các hoạt động cần ứng dụng công nghệ, kỹ thuật truyền thông (quay phim, chụp ảnh, làm clip, quản lý website…). Do đó, nhằm quản lý tốt vấn đề thông tin và truyền thông cho hoạt động của các Chi hội cũng như đổi mới phương hướng hoạt động cho Ban Thông tin & Truyền thông để phù hợp với tình hình hiện tại, định hướng cho nhiệm kỳ sau; Ban đã đề ra định hướng thực hiện về việc quản lí website các đơn vị thuộc LCHSV An Giang như sau:

II. NỘI DUNG

Đưa ra 3 phương án cho các đơn vị CHSV lựa chọn:
1. Toàn bộ website CH được chuyển thành các tab trên website LC
2. Toàn bộ website CH được duy trì như cũ
3. Duy trì website nếu CH cam kết sẽ quản lí tốt, các website khác được tích hợp về website LC(*) Về hình thức xử lý đối với các website lựa chọn phương án duy trì nhưng hoạt động không hiệu quả:
1. Chỉ tiêu
            - Cơ sở xác định: Dựa theo thống kê trong báo cáo hàng tháng của Ban Thông tin & Truyền thông.
            - Số lượng bài viết tối thiểu: 10 bài viết, về các vấn đề như học tập, kỹ năng, cảnh giác, hoạt động của LC, CH… Đối với các tháng nghỉ hè, yêu cầu tối thiểu 5 bài viết/tháng về các vấn đề vui chơi lành mạnh, rèn luyện kỹ năng, cảnh giác, quê hương An Giang…
2. Hình thức xử lý khi không đạt chỉ tiêu:
            - Lần 1: Nhắc nhở.
            - Lần 2: Xoá website CH và tạo một tab trên website LC để CH cập nhật thông báo, tin tức.

III. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CỦA CÁC ĐƠN VỊ
STT
Đơn vị
Phương án
Kí tên
1
CHSV An Phú – Phú Tân2
CHSV Châu Đốc – Tịnh Biên3
CHSV Châu Phú – Tân Châu4
CHSV Châu Thành5
CHSV Chợ Mới6
CHSV Long Xuyên – Tri Tôn7
CHSV Thoại Sơn8
CHSV An Giang tại Hoà An
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Ngày 27/03/2015 bắt đầu thực hiện sau khi có lựa chọn và thỏa thuận giữa các đơn vị với Ban Thông tin & Truyền thông.
Mọi khiếu nại hay bức xúc sau đó sẽ không được giải quyết.
Trân trọng!Được tạo bởi Blogger.