Halloween party ideas 2015

THÔNG BÁO
Quy định về tư cách thi đấu của VĐV
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015
I.       MỤC ĐÍCH
Căn cứ vào tình hình thực tế diễn ra Hội thao, để tránh xảy ra mâu thuẫn một số vấn đề và thực hiện đúng với tinh thần của Hội thao “Hữu nghị, Hòa nhã, Hợp tác, Trung thực và Không gây mâu thuẫn”; nay BTC Hội thao ra thông báo số 10 về các quy định liên quan đến tư cách thi đấu của VĐV.
II.   NỘI DUNG
-     Theo Điều lệ thi đấu (Khoản 4.1, Điều 4) và tất cả các thông báo của BTC Hội thao gửi đến các đơn vị đã có quy định về tư cách thi đấu. Một trong những quy định để VĐV đủ tư cách thi đấu là:
+ Hội viên LCHSV An Giang.
+ Nếu không phải hoặc chưa chính thức là Hội viên thì VĐV phải là Sinh viên An Giang, tức có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang.
-         Do BTC không thể cập nhật danh sách tất cả Sinh viên An Giang đang học tại trường Đại học Cần Thơ nên việc kiểm tra tư cách thi đấu gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo tính công bằng và trung thực, không để xảy ra các trường hợp gian lân trong Hội thao nên BTC quy định: các VĐV muốn tham gia thi đấu phải có thẻ sinh viên chứng minh tư cách thi đấu, những thẻ sinh viên không có ghi thông tin về hộ khẩu thường trú (từ khóa 39 về sau) thì cần bổ sung thêm giấy chứng minh nhân dân để chứng minh tư cách thi đấu.
-         BTC sẽ giữ các giấy tờ liên quan đến việc chứng minh tư cách thi đấu, sau khi trận đấu kết thúc và hoàn tất thủ tục của trận đấu, BTC sẽ trả lại cho đơn vị và các VĐV.
 III.   KIẾN NGHỊ
BTC Hội thao chân thành mong các đơn vị và các bạn VĐV thông cảm khi ra nhiều quy định. Nhưng để đảm bảo sự công bằng có thể cho các đơn vị và tránh xung đột mâu thuẫn về sau, BTC mong các bạn thực hiện đúng quy định.
         Trân trọng!

                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN                                                                                       Trần Thị Như Ngọc     

Được tạo bởi Blogger.