Halloween party ideas 2015


THÔNG BÁO
Điều chỉnh thời gian thi đấu bóng chuyền nữ
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015
I.       MỤC ĐÍCH
Do tình hình thực tế phát sinh, đội tuyển bóng chuyền nam và nữ của khoa Công nghệ phải tập luyện cho Hội thao cấp trường nên việc tổ chức thi đấu bóng chuyền nữ tại sân bóng chuyền khoa Công nghệ cần phải điều chỉnh thời gian thi đấu, nay BTC ra thông báo số 06 về việc điều chỉnh thời gian thi đấu bóng chuyền nữ được tổ chức trong Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015.
II.    NỘI DUNG
-         Thời gian tổ chức các trận đấu bóng chuyền nữ vào buổi chiều tại sân khoa Công nghệ chính thức được điều chỉnh từ 17h sang 16h. Các trận đấu bóng chuyền nữ vào buổi sáng vẫn giữ nguyên thời gian đã thông báo là 8h. Các nội dung khác như lịch thi đấu, thời gian thi đấu của bóng chuyền nam, địa điểm thi đấu, … vẫn giữ nguyên theo thông báo số 04 của BTC.
-         Để đảm bảo Hội thao diễn ra tốt đẹp, BTC đề nghị các đơn vị tham gia thi đấu phổ biến về sự điều chỉnh này cho VĐV của đơn vị mình và đơn vị hỗ trợ tổ chức sắp xếp lịch phân công phụ trách các trận đấu cho phù hợp.
III.    KIẾN NGHỊ
BTC rất mong các đơn vị và các bạn thông cảm vì sự thay đổi này và cố gắng điều chỉnh cho phù hợp để Hội thao được diễn ra thuận lợi.
         Trân trọng!
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN 


                                                                                       Trần Thị Như Ngọc   
Ban tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 19  
Được tạo bởi Blogger.