Halloween party ideas 2015THÔNG BÁO
Các nội dung liên quan đến thi đấu
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015
I.       MỤC ĐÍCH
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 sắp diễn ra, để các đơn vị tham gia thi đấu chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho các trận đấu, nay BTC Hội thao ra thông báo số 04 về các nội dung liên quan đến thi đấu.
II.   NỘI DUNG
1.      Lịch thi đấu
v Đối với môn Chạy việt dã và Chạy tiếp sức
-         Được tổ chức thi đấu vào ngày 15/ 03/ 2015.
-         Thời gian bắt đầu là 7h30.
v Đối với môn Bóng đá và Bóng chuyền
-         Có lịch thi đấu đính kèm với thông báo này.
-         Thời gian bắt đầu:
+ Buổi sáng lúc 8h00
+ Buổi chiều lúc 17h00 (Riêng đối với bóng chuyền nữ bắt đầu lúc 16h)
2.      Địa điểm thi đấu
v Đối với môn Chạy việt dã và Chạy tiếp sức
-         Được tổ chức thi đấu tại C12, KTX khu A, trường Đại học Cần Thơ.
v Đối với môn Bóng đá
-         Cả hai bộ môn Bóng đá nam và nữ đều được tổ chức tại sân bóng đá phía sau Nhà thi đấu mới của trường Đại học Cần Thơ.
v  Đối với môn Bóng chuyền
-         Bộ môn Bóng chuyền nam được tổ chức tại sân bóng chuyền Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.
-         Bộ môn Bóng chuyền nữ được tổ chức tại sân bóng chuyền Khoa Công nghệ.
3.      Tuyến đường chạy
v Tuyến đường số 1: 1500m – dành cho Chạy việt dã nữ.
C12 à Cổng phụ KTX A à Khoa Công nghệ à Nhà học B1 (rẽ trái) à Nhà thi đấu à Cổng chính KTX A (rẽ trái) à Cổng phụ KTX A à C12.


v Tuyến đường số 2: 2000m – dành cho Chạy việt dã nam và Chạy tiếp sức nữ.
C12 à Cổng phụ KTX A à Khoa Công nghệ à Nhà học B1 (rẽ trái) à Nhà thi đấu à Cổng chính KTX A (chạy thẳng) à KTX Hậu Giang à Nhà xe KTX A à C12.
v Tuyến đường số 3: 3000m – dành cho Chạy tiếp sức nam.
C12 à Cổng phụ KTX A à Khoa Công nghệ à Văn phòng Đoàn trường (rẽ trái) à Nhà học C1 à Vòng xoay cổng A à Khoa Khoa học tự nhiên à Khoa khoa học chính trị à Khoa Kinh tế à Nhà thi đấu à Cổng chính KTX A (rẽ trái) à Cổng phụ KTX A à C12.

Những chi tiết liên quan đến tuyến đường chạy sẽ được BTC hướng dẫn cụ thể trong ngày diễn ra thi đấu.
4.      Các quy định liên quan đến trận đấu
-         Thời gian bắt đầu của các trận đấu được quy định trong thông báo này là thời gian mà kể từ phút thứ 11 so với thời gian bắt đầu, nếu các đơn vị tham gia thi đấu không hoàn thành tất cả các yêu cầu sau của BTC sẽ được tính là “trễ”:
+ Tập hợp đủ số lượng VĐV tham gia thi đấu của mỗi trận đấu, bao gồm VĐV thi đấu chính thức và VĐV dự bị. Tối thiểu phải tập hợp đủ số lượng VĐV thi đấu chính thức theo quy định của Điều lệ thi đấu về số VĐV thi đấu chính thức của từng bộ môn.
+ Tập hợp đủ thẻ sinh viên của các VĐV tham gia thi đấu.
+ Các VĐV tham gia thi đấu đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu.
-         Đối với môn Bóng đá và Bóng chuyền, đơn vị tham gia thi đấu phải thông báo trước 1 ngày so với ngày diễn ra thi đấu của đơn vị đó về trang phục thi đấu của VĐV có đảm bảo được mã số áo cho từng VĐV hay không.
-         Tùy theo tình hình thực tế, nếu có vấn đề phát sinh cần thiết phải thay đổi các quy định về lịch thi đấu, địa điểm thi đấu, tuyến đường chạy và một số quy định liên quan khác thì BTC sẽ thông báo đến các đơn vị về sự điều chỉnh trong thời gian sớm nhất để đảm bảo sự ổn định của các trận đấu.
III.   KIẾN NGHỊ
BTC kiến nghị đến các đơn vị tham gia thi đấu và các đơn vị hỗ trợ tổ chức xem kỹ thông báo số 04 và chuẩn bị sẵn sàng cho Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015 diễn ra thành công tốt đẹp!
         Trân trọng!
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN
  

                                                                                       Trần Thị Như Ngọc     
Caùc noâi
Được tạo bởi Blogger.