Halloween party ideas 2015THÔNG BÁO
Thay đổi lịch thi đấu
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015
I.       MỤC ĐÍCH
Căn cứ vào tình hình thực tế diễn ra Hội thao, do điều kiện về thời gian và địa điểm cần phải thay đổi; nay BTC ra thông báo số 11 về việc thay đổi lịch thi đấu, cụ thể như sau:
II.   NỘI DUNG
- Nội dung điều chỉnh:
+ Về bóng chuyền: trận bóng chuyền nam giữa đội An Phú – Phú Tân và Long Xuyên – Tri Tôn ở vòng bán kết sẽ bắt đầu thi đấu lúc 9h, ngày 22/ 03, tại sân bóng chuyền khoa Khoa học tự nhiên.
+ Về bóng đá: thời gian bắt đầu và địa điểm vẫn giữ nguyên nhưng thay đổi ngày thi đấu. Xem lịch thi đấu cập nhật mới nhất kèm theo.
- Do BTC mới vừa nhận được thông báo về sự thay đổi nên đề nghị các đơn vị tham gia thi đấu xem lịch cập nhật mới nhất và phổ biến cho các VĐV của đơn vị mình để chuẩn bị thi đấu đúng theo lịch điều chỉnh.
- Rất mong các đơn vị hỗ trợ tổ chức sắp xếp và phân bổ lực lượng theo lịch thi đấu mới cập nhật để các trận đấu được diễn ra thuận lợi.
III.   KIẾN NGHỊ
BTC Hội thao rất mong các đơn vị và các bạn thông cảm cho sự thay đổi này.
         Trân trọng!
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN


                                                                                       Trần Thị Như Ngọc     
Được tạo bởi Blogger.