Halloween party ideas 2015


THÔNG BÁO
Về thủ tục trước các trận đấu
I.       MỤC ĐÍCH
Căn cứ vào tình hình thực tế diễn ra Hội thao, để dễ dàng quản lý và tránh xảy ra mâu thuẫn một số vấn đề, nay BTC Hội thao ra thông báo số 09 về thủ tục trước các trận đấu
II.   NỘI DUNG
-     Căn cứ theo điều lệ thi đấu đã thông qua, BTC nhắc lại và quy định rõ về việc hoàn tất thủ tục thi đấu của các đơn vị trước mỗi trận đấu
                  1. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách thi đấu mới nhất của các đơn vị để lập danh sách thi đấu của trận đấu, đồng thời thu thẻ sinh viên của các vận động viên đến khi kết thúc trận đấu (kể cả Vận động viên Chính thức và Dự bị theo Danh sách thi đấu trước trận đấu)
                  2. Trong quá trình thi đấu các đội chỉ được đổi người thi đấu theo danh sách thi đấu đã được 2 đội kí xác nhận trước trận đấu
                  3. Đối với môn thi đấu bóng đá nam, bóng đá nữ các vận động viên đổi số áo sẽ không được chấp nhận (nhắc lại Điều lệ thi đấu).
                  4. Các đội chỉ được phép đổi người có tên trong danh sách thi đấu đã được kí trước khi trận đấu diễn ra và căn cứ theo Điều lệ thi đấu về đổi người trong các môn thi đấu
                  5. Các đơn vị vi phạm sẽ căn cứ vào điều lệ thi đấu để xử lý.
III.   KIẾN NGHỊ
BTC kiến nghị các đơn vị và các VĐV xem và thực hiện đúng quy định và Điều lệ thi đấu đã được thông qua.
         Trân trọng!
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN


                                                                                           Dư Tuấn Nguyên     
Ban tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 19.
Được tạo bởi Blogger.