Halloween party ideas 2015

Dựa trên nhu cầu cần máu để truyền cho bệnh nhân của Bệnh viên Huyết học và truyền máu Thành phố Cần Thơ và các Bệnh viện trong khu vực; thực hiện kế hoạch công tác tháng Thanh niên, 3/2015 của Đoàn khoa Công nghệ, Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Khoa Công nghệ sẽ tổ chức Hiến máu tình nguyện tại Sảnh khoa Công nghệ, cụ thể như sau:
     - Thời gian: 7h00 - 10h30, thứ năm, ngày 12/03/2015
     - Địa điểm: Sảnh khoa Công nghệ, khu 2, Đại học Cần Thơ
     - Đăng ký online: ĐĂNG KY HMTN 12/03/2015
Nguồn: yu.ctu.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.