Halloween party ideas 2015

Đến hẹn lại lên, lúc 18h00 ngày 08 tháng 03 năm 2015 phòng 105 nhà học C1 CHSV Châu Phú - Tân Châu tiến hành họp lệ hàng tháng kết hợp tổ chức hoạt động mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8/3
với các nội dung như sau:
- Các tiết mục văn nghệ cùng nhiều trò chơi thú vị mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8/3
- Tuyển thư kí cho Hội thao truyền thống lần thứ 19 của LCHSV An Giang sắp tới
- Đăng kí thi đấu trong Hội thao truyền thống với các môn:
    +Chạy việt dã.
    +Chạy tiếp sức.
    +Bóng chuyền .
    +Bóng đá.
Cảm ơn các bạn hội viên đã tích cực tham gia, hỗ trợ góp phần vào thành công của hoạt động.
Trò chơi thứ nhất: Dùng giai điệu đoán bài hát
Cười nghiêng ngã với các trò chơi
Trò chơi thứ hai: thử tài đoán vật
Giới thiệu bản thân 
Trò chơi thứ ba: Ai nhanh tay hơn


Ban Thông tin & Truyền thông

Ngọc Nhịn

Được tạo bởi Blogger.