Halloween party ideas 2015

Nhằm giúp cho công tác tư vấn tuyển sinh diễn ra thành công vào ngày 06/03/2015, CHSV Châu Phú - Tân Châu tổ chức buổi họp chuẩn bị cho các hoạt động trong Ngày hội tư vấn hướng nghiệp 2015 tại trường Đại học Cần Thơ và chuẩn bị cho công tác giao lưu học sinh, sinh viên năm 2015.


CHSV Châu Phú - Tân Châu.
Được tạo bởi Blogger.