Halloween party ideas 2015

Trưa nay, vào lúc 11h50 ngày 4/3/2015 tại phòng thảo luận A, Trung tâm học liệu. BCH LCHSV An Giang đã triệu tập buổi họp bàn về một số công việc trong thời gian tới.NỘI DUNG BUỔI HỌP:
  • Quyết định thống nhất Điều lệ Thi đấu Hội thao 2015 (AGG 2015) và bốc thăm thi đấu cho các các đơn vị.
  • Kiểm tra tiến độ tổ chức chương trình giao lưu HS-SV 2015.
  • Thông báo sơ lược về Cuộc thi tìm hiểu quê hương con người An Giang lần II.
  • Thông báo nhắc nhở hoàn thành Danh sách hội viên, lao động, công tác xã hội lần II.
Ngoài ra, trong buổi họp các bạn được phát bao lì xì lấy lộc đầu năm từ BCH Liên chi hội, mong cho một năm mới nhiều thành công và công tác tốt.

Chị Trần Thị Như Ngọc (Liên Chi Phó) phát lộc đầu năm cho BCH các Chi Hội.
Các đơn vị bốc thăm thi đấu.


Ban Thông tin & Truyền thông
Hoàng Sơn


Được tạo bởi Blogger.