Halloween party ideas 2015


Do lịch trường ngày 14/02 mới là ngày nghỉ chính thức của SV CTU, họp mặt tỉnh lại vào ngày 13/02. Đối với các trường hợp các sinh viên buổi sáng ngày 13/02 không về họp mặt tết và nhận thưởng tại An Giang vào ngày 13/02 thì chúng ta có một số phương án thay thế như sau :
Phương án 1. Nhờ người khác nhận thay: Yêu cầu thẻ Sinh viên và CMND - Phải tự chịu trách nhiệm về các sự cố có thể xảy ra. Các trường hợp nhận dùm này sẽ nhận vào lúc 13h30 ngày 13/02 tại Sở Giáo dục và Đào tạo - liên hệ cô Ngân - Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD&ĐT An Giang.
Phương án 2. Nhận vào ngày hôm sau 14/02 từ 7h30 sáng đến 17h chiều tại Sở giáo dục và đào tạo - liên hệ cô Ngân - Phòng giáo dục chuyên nghiệp sở GD&ĐT An Giang. Phải trình bày lí do chính đáng. Hạn chế nhận dùm.
Thông tin thêm: Đây là năm cuối cùng tỉnh An Giang phát thưởng họp mặt tết cho sinh viên.

Được tạo bởi Blogger.