Halloween party ideas 2015

Vào những buổi trưa 11:50 - 13:15 vào các ngày cuối năm 2014, thay vì nghỉ ngơi họ đã dành hết thời gian để tập luyện, đưa ra những giả định, những câu hỏi mà học sinh có thể hỏi trong kì Giao lưu Học Sinh - Sinh Viên 2015. Họ là ai?-Trưởng đoàn là anh Trương Minh Tiến
-Về nhóm ngành "Công nghệ, máy tính và Công nghệ thông tin" có
+Trương Minh Tiến
+Huỳnh Thanh Trương
+Nguyễn Anh Vũ
-Về nhóm ngành "Kinh tế - Luật"
+Vương Bích Phượng
+Võ Thu Thảo
+Huy

-Về "Nông- Lâm-Thuỷ sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường"
+Nguyễn Hoàng Nam
+Nguyễn Văn Nhớ

-Về " Sư phạm - KHXH-NV"
+Lê Như Nguyệt
+Nguyễn Ngọc Danh

-Tâm lí mùa thi
+Nguyễn Hoàng Nam
+Trương Minh Tiến

Anh Trương Minh Tiến đề ra kế hoạch cho chuyến đi.
-26/02/2015: 9h00 các bạn tập trung ở khu vực lòng hồ.
-27/02/2015: 16h00 chúng ta tập trung tại THPT VT bắt đầu di chuyển đến nơi ngủ nghỉ...
-Sáng 28/02/2015: 5h00 khởi hành đi THPT Vọng Thê.
VỀ DI CHUYỂN
Các bạn này sẽ đi chung xe với nhau:
Tâm-Nguyệt, Nam-Trương, Nhớ-Oanh, Phượng-Thảo, Tiến-Huy, Nhí-Vũ, Danh-Hằng.
Các bạn xin số điện thoại của nhau và liên hệ trước đến đùng giờ quy định.
CÔNG TÁC HẬU CẦN, KỸ THUẬT SẼ ĐƯỢC PHỔ BIẾN TRONG Cuộc HỌP SẮP TỚI 26/-2/2015.

Ban Thông tin & Truyền thông
Minh Tâm
Được tạo bởi Blogger.