Halloween party ideas 2015

Trong 2 ngày 30/1 và 2/2/2015. BCH LCHSV An giang đã tổ chức tập huấn giao lưu HS_SV cho các Chi hội. Anh Lưu Tuấn Phong (Liên Chi trưởng) đã phổ biến các thông tin của kì thi đại học cao đẳng 2015 và chia sẻ một số kinh nghiệm của mình cho các bạn trong các chi hội. Song song đó các bạn của các Chi Hội đã đặt ra những câu hỏi để cùng nhau thảo luận để hiểu thêm về kì thi năm nay
Nội dung tập huấn:

  • Phổ biến cách thức tổ chức, giao lưu học sinh sinh viên.
  • Phổ biến thông tin tuyển sinh của trường ĐHCT và các quy chế sơ khảo.


Anh Lưu Tuấn Phong phổ biến nội dung tập huấn cho các chi hội.
Ban Thông tin & Truyền thông
Hoàng Sơn, Ngọc NhịnĐược tạo bởi Blogger.