Halloween party ideas 2015


Văn phòng LCHSV An Giang thông báo đến các đơn vị chi hội sinh viên trực thuộc, các bạn hội viên về thời gian nhận học bổng Tết 2015 của tỉnh An Giang và Đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh nhà

1, Về thời gian nhận học bổng Tết 2015: ngày 13/02/2015 (dương lịch) lúc 7h00 sáng. Địa điểm sẽ được thông báo sau

2. Đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh nhà: về các chính sách giáo dục, học bổng của tỉnh. Mời các bạn hội viên đặt câu hỏi tại đây
Hạn cuối nhận câu hỏi đến hết ngày 21/01/2015.

Văn phòng LCHSV An Giang.
Được tạo bởi Blogger.