Halloween party ideas 2015

Văn phòng LCHSV An Giang thông báo đến các đơn vị chi hội sinh viên trực thuộc LCHSV An Giang, các bạn hội viên về danh sách, thời gian và địa điểm nhận học bổng Tết 2015 của tỉnh An Giang

1. Thời gian: 7h00 sáng, ngày 13/02/2015 (dương lịch)
2. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (giống địa điểm đã tổ chức vào năm 2014)

Lưu ý: Sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp nhận học bổng loại giỏi, xuất sắc có mặt lúc 7h. 
Sinh viện nhận trợ cấp khó khăn, chính sách dân tộc nhận tại Sở GD&ĐT tỉnh An Giang lúc 13h30 ngày 13/02/2015

Khi đi các bạn nhớ mang theo CMND và thẻ sinh viên.


Ban Thông tin & Truyền thông
Hạnh Nguyên

Được tạo bởi Blogger.